Silsilah

Berikut adalah silsilah keluarga besar Mbah Sutardi, urut saking Mbah buyut Raden Topeng. Silsilah dapat diunduh disini.

RADEN TOPENG PEPUTRA RADEN DJOJO LEKSANA PEPUTRA KI SURA LEKSANA PEPUTRA SEKAWAN SALAH SATUNGGALIPUN ASMA PRAWIRO DIKRAMA PEPUTRA ENEM, SALAH SATUNGGALIPUN ASMA SUTARDI PRAWIRO SUHARDJONO. INGGIH BAPA SUTARDI PRAWIROSUHARDJONO PUNIKA INGKANG ANURUNAKEN PUTRA-PUTRI CACAH WOLU INGKANG DADOS CIKAL-BAKAL KELUARGA SUTARDI UTAWI UGI  KASEBAT SUTARDI FAMILY.

Mligi putra-putrinipun bapa Sutardi Prwiro Suhardjono ingkang krama kaliyan ibu Sukartini nun inggih:

1. Hartini, krama kaliyan priyantun saking Rembang asma Suwadji, kaparingan asma sepuh Prawiro Kusuma,

2. Sunarti, krama pikantuk priyantun Trawalu, asma Sugijono, kaparingan asma sepuh Dirjo Suhardjono

3. Sutardjono, krama pikantuk putri saking Klaten, asma Raden Ayu Sri Suhartini

4. Suprapti, krama pikantuk priyantun saking Tegal, asma Suharto, kaparingan asma sepuh Harjo Widjojo

5. Subagijo, krama pikantuk putri saking Lampung, asma Kartini

6. Sri Sukesti, krama ingkang kapisan pikantuk priyantun saking Trowolu, ugi asmanipun Giyono, kakungipun seda.

Ingkang punika, ing tahun 1992 krama malih pikantuk garwanipun keng rayi nun inggih pun Amat Anwar priyantun saking Patarukan. Pun Amat Anwar kasedan garwanipun nun inggih warujunipun bapa Sutardi Prawiro Suhardjono.

7. Tri Rahardjo, krama pikantuk putri saking Temanggung asma pun Titik Djatmiyati

8. Esti Susilorini, krama pikantuk priyantu saking Patarukan ing ngajeng asma Amat Anwar. Warju punika seda ing tahun 1992.

Makaten sarasilah sawatawis sagaduking pangangen-angen. Mugi andadosaken ing kawuningan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: